Εγκύκλιος της Αστυνομικής Περιφερείας της πόλεως Δημητσάνης

Απολαυστική εγκύκλιος αστυνομικού διευθυντή της Δημητσάνας το έτος 1883. Φέρεται ως πραγματική. Αν είναι, όντως, ο κύριος διευθυντής ήταν άπαιχτος. Μικρό δείγμα:

ΑΡΘΡΟΝ 6. Απαγορεύεται το πτύσιμο εν τη θαλάσση. (Σημείωσις μεταφορέως: Η Δημητσάνα ως γνωστόν απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα από την θάλασσαν) Επίσης η είσοδος αμφοτέρων των γενών και ουδετέρων εις θερμούς λουτήρας, καθ' όλην την διάρκειαν της εορτής. Ωσαύτως η διανυκτέρευσις και μεταβασις προς ρεμβασμόν εις τους πρόποδας της θαλάσσης και παρά τας θαλάσσας αμφοτέρων των γενών προς αποφυγής ακουσίου απαγωγής μεταξύ των.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ζωνιανά

Τα πολλά πρόσωπα της ψηφιακής λογοκρισίας

Το όπλο της λανθασμένης πρόβλεψης