11.12.08

Βιτρίνα


Δεν είναι τυχαίο που όλα τα Ευρωπαϊκά μέσα κοιτάζουν προς την Ελλάδα ανήσυχα. Οι όροι για την δημιουργία τυφλού εξεγερσιακού χάους, υπάρχουν με διαφορετικά πρόσωπα σε όλη σχεδόν την Δ. Ευρώπη. Υπό αυτό το πρίσμα το "Greece - the true experience" της αφίσας, μπορεί πλέον να διαβαστεί όχι σαν κάλεσμα, αλλά σαν προειδοποίηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: