4.3.04

Λεξικά να δουν τα μάτια σας!

Επιδικτυακό (online) λεξικό της Ελληνικής γλώσσας, καθώς και πολλά άλλα λεξικα, από τον Ηλεκτρονικό Κόμβο για την υποστήριξη των διαδασκόντων την Ελληνική Γλώσσα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
Χρήσιμα πράγματα, που έλειπαν από το Ελληνικό διαδίκτυο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: