6.7.04

Ελληνική Εξωτερική Πολιτική 1936-1944

Ενδιαφέρουσα αν και συνοπτική (και με εναγώνια προσπάθεια ουδετρότητας απέναντι στα "καυτότερα" ζητήματα της περιόδου) παρουσίαση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας την καταστροφική αυτή οκταετία - από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Πολύ ενδιαφέρον φωτογραφικό αρχείο...

Δεν υπάρχουν σχόλια: