29.6.04

Τα Ολυμπιακά έργα από το διάστημα

Το BBC παρουσιάζει μια σειρά φωτογραφίες των Ολυμπιακών έργων όπως φαίνονται (φαίνονταν μάλλον γιατί πρέπει να μην είναι πολύ πρόσφατες) από δορυφόρο.
Ενημέρωση: Αν δεν διαβάζετε τα σχόλια (να τα διαβάζετε) ο kuk βρήκε την πηγή των φωτογραφιών εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: